file-dl
egger-dl-1

+ Có giấy phép kinh doanh

+ Có cửa hàng trưng bày sản phẩm

egger-dl-2-1

Hỗ trợ marketing về:

+ Hình ảnh chuyên nghiệp

+ Video hấp dẫn

egger-dl-2-2

Đào tạo kiến thức về sản phẩm

egger-dl-2-3

Chính sách giá cạnh tranh nhất thị trường

Với tiêu chí đồng hành cùng Đại Lý và chia sẻ lợi ích cùng nhau. Egger luôn luôn nổ lực nhàm tạo ra chính sách giá cạnh tranh đem đến 1 sản phẩm với lợi thế vượt trội về chất lượng và giá

Chính sách phân tầng và nâng bậc Đại Lý minh bạch

Sau 3 tháng Egger sẽ tổng kết doanh thu để tiến hành nâng bậc cho Đại Lý. Hằng tháng, quý sẽ có các chương trình bán hàng hấp dẫn kèm các chính sách thưởng nóng.

egger-dl-2-4