Phụ kiện Koswood

NG60X60

 • Xóa
Chi tiết

Trụ Pergola

T160X160

 • Xóa
Chi tiết

Trụ Pergola

T120X120

 • Xóa
Chi tiết

Trụ Pergola

T150X150

 • Xóa
Chi tiết

Trụ Pergola

T100X100

 • Xóa
Chi tiết

Lam trang trí

LAM50X50

 • Xóa
Chi tiết

Lam trang trí

LAM60X40

 • Xóa
Chi tiết

Lam trang trí

LAM160X80

 • Xóa
Chi tiết

Lam trang trí

LAM105X50

 • Xóa
Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP148X21-3D

 • Xóa
Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP148X21-VG

 • Xóa
Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP142X10

 • Xóa
Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP71X11

 • Xóa
Chi tiết

Vĩ gỗ nhựa

VI300X300-3D

 • Xóa
Chi tiết

Vĩ gỗ nhựa

VI300X300-VS

 • Xóa
Chi tiết

Sàn ngoài trời

K140V25

 • Xóa
Chi tiết

Sàn ngoài trời

K140T25

 • Xóa
Chi tiết

Lam sóng ngoài trời

KW4S219X28

 • Xóa
Chi tiết

Phụ kiện Koswood

Thanh đà

Chi tiết

Phụ kiện Koswood

Pad nhựa và vit inox

Chi tiết

Sàn ngoài trời

K140T25

 • Xóa
Chi tiết

Sàn ngoài trời

K140V25

 • Xóa
Chi tiết

Vĩ gỗ nhựa

VI300X300-VS

 • Xóa
Chi tiết

Vĩ gỗ nhựa

VI300X300-3D

 • Xóa
Chi tiết

Lam trang trí

LAM105X50

 • Xóa
Chi tiết

Lam trang trí

LAM160X80

 • Xóa
Chi tiết

Lam trang trí

LAM60X40

 • Xóa
Chi tiết

Lam trang trí

LAM50X50

 • Xóa
Chi tiết

Lam sóng ngoài trời

KW4S219X28

 • Xóa
Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP71X11

 • Xóa
Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP142X10

 • Xóa
Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP148X21-VG

 • Xóa
Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP148X21-3D

 • Xóa
Chi tiết

Trụ Pergola

T100X100

 • Xóa
Chi tiết

Trụ Pergola

T150X150

 • Xóa
Chi tiết

Trụ Pergola

T120X120

 • Xóa
Chi tiết

Trụ Pergola

T160X160

 • Xóa
Chi tiết

Phụ kiện Koswood

Pad nhựa và vit inox

Chi tiết

Phụ kiện Koswood

Thanh đà

Chi tiết

Phụ kiện Koswood

NG60X60

 • Xóa
Chi tiết

Hướng dẫn sử dụng

Thường xuyên làm sạch gỗ nhựa ngoài trời để tránh bụi bẩn, nấm mốc gây hại cho sức khỏe gia đình.

Không sử dụng các vật sắc nhọn cà trực tiếp lên mặt gỗ nhựa.

Cấu tạo của gỗ nhựa ngoài trời Koswood

cau-tao-koswood