Gỗ nhựa Kosmos

NG60X60

Chi tiết

Trụ Pergola

T160X160

Chi tiết

Trụ Pergola

T120X120

Chi tiết

Trụ Pergola

T150X150

Chi tiết

Trụ Pergola

T100X100

Chi tiết

Lam trang trí

LAM50X50

Chi tiết

Lam trang trí

LAM60X40

Chi tiết

Lam trang trí

LAM160X80

Chi tiết

Lam trang trí

LAM105X50

Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP148X21-3D

Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP148X21-VG

Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP142X10

Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP71X11

Chi tiết

Vĩ gỗ nhựa

VI300X300-3D

Chi tiết

Vĩ gỗ nhựa

VI300X300-VS

Chi tiết

Sàn gỗ nhựa

K140V25

Chi tiết

Sàn gỗ nhựa

K140T25

Chi tiết

Lam sóng ngoài trời

KW4S219X28

Chi tiết

Gỗ nhựa Kosmos

Thanh đà

Chi tiết

Gỗ nhựa Kosmos

NG40X60

Chi tiết

Sàn gỗ nhựa

K140T25

Chi tiết

Sàn gỗ nhựa

K140V25

Chi tiết

Vĩ gỗ nhựa

VI300X300-VS

Chi tiết

Vĩ gỗ nhựa

VI300X300-3D

Chi tiết

Lam trang trí

LAM105X50

Chi tiết

Lam trang trí

LAM160X80

Chi tiết

Lam trang trí

LAM60X40

Chi tiết

Lam trang trí

LAM50X50

Chi tiết

Lam sóng ngoài trời

KW4S219X28

Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP71X11

Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP142X10

Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP148X21-VG

Chi tiết

Ốp gỗ nhựa

OP148X21-3D

Chi tiết

Trụ Pergola

T100X100

Chi tiết

Trụ Pergola

T150X150

Chi tiết

Trụ Pergola

T120X120

Chi tiết

Trụ Pergola

T160X160

Chi tiết

Hướng dẫn sử dụng

Thường xuyên làm sạch gỗ nhựa ngoài trời để tránh bụi bẩn, nấm mốc gây hại cho sức khỏe gia đình.

Không sử dụng các vật sắc nhọn cà trực tiếp lên mặt gỗ nhựa.

Cấu tạo của gỗ nhựa ngoài trời Kosmos

cấu tạo gỗ nhựa