Điều kiện bảo hành sản phẩm
gỗ nhựa ngoài trời Koswood

  • Bị ăn mòn bởi mối mọt, cong vênh, rạn nứt, biến dạng khi được lắp đặt đúng cách.
  • Bị lỗi kỹ thuật do quá trình sản xuất.
  • Thời hạn bảo hành: 15 năm.

Lưu ý: Trong vòng 3 tháng đầu sau khi lắp đặt, gỗ nhựa KOSWOOD có thể bay màu (10%) nhưng sẽ đạt trạng thái ổn định và hiện tượng này là bình thường do đặc tính sản phẩm và tác động tự nhiên.

Ngoài phạm vi bảo hành

  • Vấn đề chất lượng do vận chuyển, thi công sai cách.
  • Do ảnh hưởng của thiên tai và những trường hợp bất khả kháng khác.
  • Hư hỏng do lỗi người sử dụng, do bảo trì, bảo dưỡng không đúng cách.
  • Ngoài thời gian bảo hành nêu trên.

Phiếu bảo Hành của chúng tôi.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH SẢN PHẨM GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI KOSWOOD

Sản phẩm KOSWOOD được bảo hành với các điều kiện sau:

– Bị ăn mòn bởi mối mọt, cong vênh; rạn nứt, biến dạng khi được lắp đặt đúng cách.

– Bị lỗi kỹ thuật do quá trình sản xuất.

– Thời hạn bảo hành: 15 năm.

Trong vòng 3 tháng đầu sau khi lắp đặt, gỗ nhựa KOSWOOD có thể bay màu(10%) nhưng sẽ đạt trạng thái ổn định và hiện tượng này là bình thường do đặc tính sản phẩm và tác động tự nhiên.

NGOÀI PHẠM VI BẢO HÀNH:

– Vấn đề chất lượng do vận chuyển, thi công sai cách.

– Do ảnh hưởng của thiên tai và trường hợp bất khả kháng khác.

– Hư hỏng do lỗi người sử dụng, do bảo trì, bảo dưỡng không đúng cách.

– Ngoài thời gian bảo hành nêu trên.

koswood-csbh-3