Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-100

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-013

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-010

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-009

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-008

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-007

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT-004

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-001

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Thanh trụ/lam vuông – 003

Chi tiết

lam 3 sóng

3SC30-010

Chi tiết

lam 3 sóng

3SC30-009

Chi tiết

lam 3 sóng

3SC30-003

Chi tiết

Bản rộng 125mm

NANOVIP125-009

Chi tiết

Bản rộng 125mm

NANOVIP125-008

Chi tiết

Bản rộng 125mm

NANOVIP125-007

Chi tiết

Bản rộng 400mm

NANO9VIP-060

Chi tiết

Bản rộng 400mm

NANO9VIP-033

Chi tiết

Bản rộng 400mm

NANO9VIP-018

Chi tiết

Bản rộng 400mm

NANO9VIP-015

Chi tiết

Bản rộng 400mm

NANO9VIP-004

Chi tiết

Bản rộng 400mm

NANO9VIP-001

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-100

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-013

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-010

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-009

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-008

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-007

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT-004

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Len chân tường LT75-001

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Thanh trụ/lam vuông – 003

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Thanh nan trần – 003

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Thanh nan trần – 008

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Thanh nan trần – 011

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Thanh trụ/lam vuông – 009

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Thanh trụ/lam vuông – 010

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Nẹp góc V

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Phào chỉ lưng tường

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Nẹp góc âm

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Phào cổ trần UVPS-035

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Phào cổ trần UVPS-034

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Phào cổ trần UVPS-033

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Phào kết thúc VPS-001

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Phào kết thúc VPS-010

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Phào kết thúc VPS-008

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Phào kết thúc VPS-005

Chi tiết

Phụ kiện lam sóng kosmos

Phào kết thúc VPS-003

Chi tiết

Hướng dẫn sử dụng

  • Sản phẩm chỉ sử dụng trong trang trí nội thất, khuyến cáo không sử dụng trong trang trí ngoại thất.
  • Sản phẩm không chịu tác động trực tiếp từ các đồ vật sắc nhọn lên bề mặt sản phẩm.
  • Sử dụng khăn ẩm để vệ sinh bề mặt sản phẩm, không sử dụng chất tẩy rửa hóa học.
  • Không sử dụng sản phẩm ở những nơi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nguồn nhiệt cao. Ví dụ như: nơi để bếp than, bếp gas. Nhiệt độ thích hợp cho lam sóng là không quá 50 độ C.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

lskosmos-sanpham-3
lskosmos-sanpham-4