Fraud Blocker

V20

Màu sắc:
Màu vàng
Màu đen
Màu sâm panh
Màu sâm panh
Extra Images 1
Extra Images 2
Extra Images 3
Extra Images 4
Màu sắc Màu vàng
Loại sản phẩm Nẹp V hợp kim nhôm
Công dụng Che cạnh, góc vuông
Kích thước 19.7 x 19.7 x 3000mm
  • Mô tả
  • Mặt cắt
Mặt cắt nẹp hợp kim nhôm V20
Mặt cắt nẹp hợp kim nhôm V20

Liên hệ tư vấn

    Sản phẩm liên quan