Fraud Blocker

Nẹp nhựa F8

Mã sản phẩm Nẹp nhựa F8
Loại sản phẩm Nẹp F
Chất liệu Nhựa
Kích thước 8mm 9.6 x 28 x 2700mm
Kích thước 12mm 13.6 x 28 x 2700mm
Công dụng Lắp điểm kết thúc sàn
Tiêu chuẩn CL
  • Mô tả
  • Mặt cắt

Chú ý:

  • Chiều cao nẹp 9.6mm dành cho 8mm
  • Chiều cao nẹp 13.6mm dành cho 12mm

Sản phẩm liên quan