2 sóng kép

L02K-110

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-116

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-117

Chi tiết

2 sóng cao

L02-110

Chi tiết

2 sóng cao

L02-111

Chi tiết

2 sóng cao

L02-112

Chi tiết

2 sóng cao

L02-114

Chi tiết

2 sóng cao

L02-115

Chi tiết

2 sóng cao

L02-116

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA25

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA34

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA50

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA80

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Chỉ trần CT100T

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Chỉ trần CT60T

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Chỉ trần CT53T

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Chỉ chân tường CCT79T

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Chỉ viền CV60T

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Chỉ lưng CL60T

Chi tiết

2 sóng cao

L02-117

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Chỉ chân tường CCT120T

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Chỉ chân tường CCT98T

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-113N

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-122DN

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

LA30-122DN

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

LA30-120N

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

LA30-113N

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

LA30-112N

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

CL15HV

Chi tiết

2 sóng cao

L02-117

Chi tiết

2 sóng cao

L02-116

Chi tiết

2 sóng cao

L02-115

Chi tiết

2 sóng cao

L02-114

Chi tiết

2 sóng cao

L02-112

Chi tiết

2 sóng cao

L02-111

Chi tiết

2 sóng cao

L02-110

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-122DN

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-113N

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-117

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-116

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-110

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ trắng CT86T

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ vân gỗ CCT50D

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ vân gỗ CV60D

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ vân gỗ CV47D

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ vân gỗ CV25D

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ vân gỗ CT100D

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ vân gỗ CT95D

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ vân gỗ CT83D

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ vân gỗ CT50D

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ vân gỗ CL40D

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ vân gỗ CL30D

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ CV60TV

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Phào chỉ CL38TV

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

CL30V

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

CL15V

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

CV65HV

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

CT120HV

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

CT90HV

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

CL80HV

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

CL40HV

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

CL30HV

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

CL15HV

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Chỉ chân tường CCT98T

Chi tiết

Phào chỉ Hàn Quốc

Chỉ chân tường CCT120T

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

LA30-112N

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

LA30-113N

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

LA30-120N

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

LA30-122DN

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA80

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA50

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA34

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA25

Chi tiết

Hướng dẫn sử dụng

  • Sản phẩm chỉ sử dụng trong trang trí nội thất, khuyến cáo không sử dụng trong trang trí ngoại thất.
  • Sản phẩm không chịu tác động trực tiếp từ các đồ vật sắc nhọn lên bề mặt sản phẩm.
  • Sử dụng khăn ẩm để vệ sinh bề mặt sản phẩm, không sử dụng chất tẩy rửa hóa học.
  • Không sử dụng sản phẩm ở những nơi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nguồn nhiệt cáo. Ví dụ như: nơi để bếp than, bếp gas. Nhiệt độ thích hợp cho lam sóng Hàn Quốc là không quá 50 độ C.