2 sóng kép

L02K-110

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-116

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-117

Chi tiết

2 sóng cao

L02-110

Chi tiết

2 sóng cao

L02-111

Chi tiết

2 sóng cao

L02-112

Chi tiết

2 sóng cao

L02-114

Chi tiết

2 sóng cao

L02-115

Chi tiết

2 sóng cao

L02-116

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA25

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA34

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA50

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Thanh la đơn LA80

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Chỉ trần CT100T

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Chỉ trần CT60T

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Chỉ trần CT53T

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Chỉ viền CV60T

Chi tiết

LAM SÓNG HÀN QUỐC

Chỉ lưng CL60T

Chi tiết

2 sóng cao

L02-116

Chi tiết

2 sóng cao

L02-115

Chi tiết

2 sóng cao

L02-114

Chi tiết

2 sóng cao

L02-112

Chi tiết

2 sóng cao

L02-111

Chi tiết

2 sóng cao

L02-110

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-117

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-116

Chi tiết

2 sóng kép

L02K-110

Chi tiết

Hướng dẫn sử dụng

  • Sản phẩm chỉ sử dụng trong trang trí nội thất, khuyến cáo không sử dụng trong trang trí ngoại thất.
  • Sản phẩm không chịu tác động trực tiếp từ các đồ vật sắc nhọn lên bề mặt sản phẩm.
  • Sử dụng khăn ẩm để vệ sinh bề mặt sản phẩm, không sử dụng chất tẩy rửa hóa học.
  • Không sử dụng sản phẩm ở những nơi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nguồn nhiệt cáo. Ví dụ như: nơi để bếp than, bếp gas. Nhiệt độ thích hợp cho lam sóng Hàn Quốc là không quá 50 độ C.