Bản lớn 8mm

O125

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O134

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O120

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O111

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O35

Chi tiết

Bản lớn 8mm

CE21

Chi tiết

Bản lớn 8mm

AC22

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O143

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O145

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O144

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O28

Chi tiết

Bản lớn 8mm

W18

Chi tiết

Bản lớn 8mm

TWS221

Chi tiết

Bản lớn 8mm

TWS213

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O131

Chi tiết

Bản nhỏ 8mm

O136

Chi tiết

Bản nhỏ 8mm

O125

Chi tiết

Bản nhỏ 8mm

O114

Chi tiết

Bản nhỏ 8mm

O111

Chi tiết

Bản lớn 12mm

T22

Chi tiết

Bản lớn 12mm

O17

Chi tiết

Bản lớn 12mm

O28

Chi tiết

Bản lớn 12mm

W25

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

T11

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

T12

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

W15

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

W11

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

O134

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

O133

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

TWS211

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

TWS215

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

O135

Chi tiết

Bản lớn 12mm

T22

Chi tiết

Bản lớn 12mm

O17

Chi tiết

Bản lớn 12mm

O28

Chi tiết

Bản lớn 12mm

W25

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O125

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O134

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O120

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O111

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O35

Chi tiết

Bản lớn 8mm

CE21

Chi tiết

Bản lớn 8mm

AC22

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O143

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O145

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O144

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O28

Chi tiết

Bản lớn 8mm

W18

Chi tiết

Bản lớn 8mm

TWS221

Chi tiết

Bản lớn 8mm

TWS213

Chi tiết

Bản lớn 8mm

O131

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

T11

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

T12

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

W15

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

W11

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

O134

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

O133

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

TWS211

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

TWS215

Chi tiết

bản nhỏ 12mm

O135

Chi tiết

Bản nhỏ 8mm

O136

Chi tiết

Bản nhỏ 8mm

O125

Chi tiết

Bản nhỏ 8mm

O114

Chi tiết

Bản nhỏ 8mm

O111

Chi tiết

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Không được đổ nước để lau sàn, sử dụng giẻ lau nhà khô hoặc đã vắt sạch nước để lau sàn nhà. Có thể dùng rất ít các chất tẩy có pha loãng.
  • Không dùng các vật dụng sắt nhọn để làm sạch vết bẩn trên mặt sàn.
  • Không sử dụng sàn gỗ ngoài trời, chỉ được sử dụng trong nhà.
  • Không được sử dụng sàn gỗ ở những nơi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nguồn nhiệt cao. Ví dụ như nơi để bếp than, bếp gas. Nhiệt độ thích hợp cho sàn gỗ là không quá 50 độ C.
  • Không kéo lê vật nặng, sắt, nhọn trên mặt sàn nhà.
  • Không để nước mưa hắt hoặc ngập vào sàn nhà.

cấu tạo Sản phẩm

robina-sanpham-2