Keo Bugjo 10kg

Khối lượng: 10kg/thùng

Tiêu chuẩn: CL