Keo Bugjo 1kg

Khối lượng: 1kg/bịch

Tiêu chuẩn: CL