L03-122D

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mã sản phẩm: L03-122D
Độ dày: 12mm
Quy cách (mm): 122x12x3000

mặt cắt 3 sóng
Mặt cắt sản phẩm