Phào chân tường vân đá

Mã sản phẩm: PCTVD

Kích thước: 12 x 120 x 3000mm

Màu sắc: Bao gồm các màu của vân đá từ 001 – 023