Phào chỉ CV60TV

Phào chỉ CL38TV

CHỈ KHUNG ĐỒNG TÂM CV60TV
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mã sản phẩm: CV60TV
Độ dày: 19mm
Kích thước (mm) (rộng x cao x dài): 60×21×2500