L02K-116

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mã sản phẩm: L02K-116
Độ dày: 12mm
Quy cách (mm): 122x12x3000

Mặt cắt sản phẩm