L03-114

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mã sản phẩm: L03-113
Độ dày: 3mm
Quy cách (mm): 122x12x3000
Mặt cắt:
mặt cắt 3 sóng