Phào cổ trần vân đá

Mã sản phẩm: CTVD

Kích thước: 27 x 115 x 3000mm

Màu sắc: Bao gồm các màu của vân đá từ 001 – 023