Phào góc vân đá

Mã sản phẩm: PGVD

Kích thước: 15 x 30 x 3000mm

Màu sắc: Bao gồm các màu của vân đá từ 001 – 023