PVC-001

Mã sản phẩm: PVC3001 và PVC2001

Kích thước: 1220 x 2440

Diện tích: 2.9768 mét vuông/tấm