PVC-006

Mã sản phẩm: PVC3006 và PVC2006

Kích thước: 1220 x 2440 x 2.8mm

Diện tích: 2.9768 mét vuông/tấm