PVC-013

Mã sản phẩm: PVC3013 và PVC2013

Kích thước: 1220 x 2440mm

Diện tích: 2.9768 mét vuông/tấm