PVC2019

Mã sản phẩm: PVC2019

 Kích thước: 1220 x 2440mm

 Diện tích: 2.9768 mét vuông/tấm