PVC3016

Mã sản phẩm: PVC3016

Kích thước: 1220 x 2440mm

Diện tích: 2.9768 mét vuông/tấm