Thanh đà

Mã sản phẩm: TD40X30

Màu sắc: Black

Kích thước: 40x30x2200mm

Thanh đà có 1 lỗ rỗng.