Xốp Bạc 2mm

Quy cách (mm): 150.00x105x2

Số lượng (thanh/hộp): 100m/cuộn

Tiêu chuẩn: CL