Xốp Cao Su 2mm

Quy cách (mm): 150000x105x2

Số lượng (thanh/hộp): 150m/cuộn

Tiêu chuẩn: CL