Xốp Cao Su 3mm

Quy cách (mm): 50000x1200x3

Số lượng (thanh/hộp): 60m/cuộn

Tiêu chuẩn: CL