Phào đường viền vân đá

Mã sản phẩm: PDVVD

Kích thước: 20 x 60 x 3000mm

Màu sắc: Bao gồm các màu của vân đá từ 001 – 023