Phào góc ngoài vân đá

Mã sản phẩm: PGNVD

Kích thước: 30 x 75 x 3000mm

Màu sắc: Bao gồm các màu của vân đá từ 001 – 023