Phào thắt lưng vân đá

Mã sản phẩm: TLVD50

Kích thước: 30 x 50 x 3000mm

Màu sắc: Bao gồm các màu của vân đá từ 001 – 023