Xốp Bạc 3mm

Quy cách (mm): 100.000x105x3

Số lượng: (thanh/hộp): 100m/cuộn

Tiêu chuẩn: CL